Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva na Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Typ: ostatné
obr.Stredoslovenská distribučná, a. s. vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov možné vykonanie do 30 dní.

V prípade ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSD, príp. ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a ichých porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslužnej nehnuteľnosti.

Prípadný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba

a) za dodržanie požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

b) po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSD, za týmto účelom je potrebné min. 15 dní pred plánovaným začatím prác práce nahlásiť

 

kontaktnej osoboe na tel. 0917 732 448


Príloha

Vytvorené: 22. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2021 09:50
Autor: Beata Stryčeková