Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky - poďakovanie

Typ: ostatné
Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky 28.

Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky

28. októbra 2013 vyhlásilo Mesto Hriňová verejnú zbierku na pomoc rodine Gašparovej, Slanec 999 v Hriňovej, ktorú v sobotu 26. októbra 2013 postihol požiar ich rodinného domu. Pod záštitou hriňovského pána farára, Štefana Gallika a predstaveného Kapucínskeho kláštora na Raticovom Vrchu, brata, Vladimíra Poláka, zorganizovala farnosť zbierku počas „dušičkového“ víkendu v kostoloch. Z príspevkov veriacich sa pri tejto príležitosti vyzbieralo 2.158,- € (1.550 v Hriňovej, 500 u Kapucínov a 108 u Samporov v Krivci)! Ďalších 1.677,50 € sa od darcov jednotlivcov vyzbieralo či už v hotovosti do pokladne MsÚ alebo priamo na účet. Spolu finančné príjmy v rámci zbierky tvorili sumu 3.835,50 €.

Požiarom postihnutej rodine Gašparovej bola za pomoci zamestnancov mesta vybudovaná nová strecha ich rodinného domu, čo zahŕňalo dopravu materiálu, vybetónovanie venca, nový krov s latením, fóliu a plechovú krytinu.

Náklady:

Ing. Miroslav Šufliarský – STAVMAT
Cement, tvárnice, roxor, komíny, háky, spojovací materiál, náradie... 1.163,18 €

MASLEN s.r.o.
Plechová strešná krytina 1.294,21 €

Peter Krnáč – PKM
Rezivo na krov, latenie 1.225,85 €

Spolu: 3.683,24 €

Zamestnancom, ktorí novú strechu budovali, boli vyplatené odmeny v celkovej sume 500,- €. K rozdielu 152,26 € medzi príjmami a nákladmi teda mesto na odmeny zamestnancov prispelo sumou 347,74 €.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pomoci nešťastím postihnutej rodine Gašparovej. Zvlášť chceme vyzdvihnúť sponzorské dary podnikateľov:

Geostav Detva s.r.o. – Martin Sedliak poskytol fúru štrku na betónovanie a 120 € v hotovosti,
Peter Krnáč – PKM – poskytol zľavu na drevo na krov v sume 500 €,

V – SPOJ s.r.o. – Peter a Štefan Vreštiakovci poskytli spojovací materiál v hodnote cca 400 €.

Z darcov jednotlivcov nedá nespomenúť toho najštedrejšieho – rodina Petra a Michaely Malčekovcov poukázala sumu 300 €.

Za bleskurýchle zakreslenie projektu strechy a odborný dohľad patrí poďakovanie Jánovi Trebuľovi. Je potešiteľné zistenie, že Hriňovčania vedia byť solidárni a nezištne pomôcť v núdzi.Vytvorené: 28. 10. 2013
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu