Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhodnotenie a zúčtovanie verejnej zbierky - Paprčkovci

Typ: ostatné
Obrázok1Mesto Hriňová vyhlásilo 18. júla 2016 verejnú zbierku na pomoc rodine Paprčkovej, bytom Slanec 719, ktorú v nedeľu 17. júla 2016 postihol požiar hospodárskej budovy. Prostredníctvom verejnej zbierky sa vyzbieralo celkom 2153,94 Eur.

VYHODNOTENIE A ZÚČTOVANIE VEREJNEJ ZBIERKY

 

Mesto Hriňová vyhlásilo 18. júla 2016 verejnú zbierku na pomoc rodine Paprčkovej, bytom Slanec 719, ktorú v nedeľu 17. júla 2016 postihol požiar hospodárskej budovy.

Pri požiari zhorela strecha a štál so zásobou sena pre hospodárske zvieratá.

Finančná pomoc pre požiarom postihnutú rodinu bola po vyhlásení zbierky poukazovaná na účet zriadený Mestom Hriňová v Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK18 5600 0000 0012 0121 1001, alebo v hotovosti do pokladní Mestského úradu v Hriňovej.

O zverejnenie verejnej zbierky sme požiadali aj hriňovského pána farára Štefana Gallika a predstaveného Kapucínskeho kláštora na Raticovom Vrchu brata Antona Majerčáka, ktorí zorganizovali zbierky v hriňovských kostoloch.

Na naše milé prekvapenie sa z príspevkov veriacich vyzbieralo vo farskom kostole 1080,94 Eur a v kostole u Kapucínov 333,- Eur. Tieto prostriedky boli poukázané do pokladne mestského úradu.

Z individuálnych darov jednotlivcov bolo do pokladne MsÚ poukázaných v hotovosti 150,- Eur a na účet mesta ďalších 590,- Eur.

Prostredníctvom verejnej zbierky sa vyzbieralo celkom 2153,94 Eur.

K tejto sume však možno pripočítať okamžitú pomoc obyvateľov, susedov požiarom postihnutej rodiny z časti U Paprčkov, ktorí bezprostredne vyzbierali sumu 950,- Eur.

Vyzbierané prostriedky sa použili na odstraňovanie škôd po požiari, nákup materiálu na zhotovenie venca, kompletného krovu, obstaranie a montáž strešnej krytiny a ďalšie nevyhnutné práce.

Z vyzbieraných prostriedkov boli zo zbierkového účtu mestom uhradené nasledovné náklady:

Peter Krnáč – PKM
Rezivo na krov, hranoly - 421,20 Eur

Rezivo na laťovanie - 303,36 €

Ing. Miroslav Šufliarský – STAVMAT
Cement, matice, dosky - 247,90 Eur

Spolu: 972,46 Eur

Zvyšné vyzbierané prostriedky vo výške 1181,48 Eur boli poukázané na účet Paprčkovcov vedený vo VÚB, a. s.

Tieto finančné prostriedky budú použité na refundáciu nákladov na strešnú krytinu, klampiarske prvky, kotviaci materiál od spoločnosti MASLEN s.r.o., Badín
vo výške 788,88 € z augusta tohto roku.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k pomoci nešťastím postihnutej rodine Paprčkovej.

Okrem množstva Bohu známych darcov, ktorí prispeli anonymne do zbierok zorganizovaných v hriňovských kostoloch, rodina ďakuje obyvateľom, ktorí prispeli hotovosťou do pokladne mestského úradu – Jánovi Vidiečanovi, Martinovi Kmeťovi, Štefanovi Segečovi, Jane Kučerovej, Milanovi Luptákovi, Tomášovi Sojkovi, Petrovi Hanuskovi, Emílii Bystrianskej a Anne Kočalkovej a samozrejme Kláštoru kapucínov a Rímsko-katolíckemu farskému úradu, občanom ktorí prispeli prevodom na zriadený zbierkový účet – Daniele Cerovskej, Štefanovi Vrťovi, Miroslavovi Kalamárovi, Márii Mackovej, Jánovi Trebulovi, Stanovi Horníkovi, Márii Černayovej, Anne Púpavovej, Maťovi Dudušovi a Janovi Lievajovi mladšiemu, Márii Michálikovej, Elene Segečovej, Helene Kmeťovej, Juliáne Bielej, Lucii Kubinskej, Jánovi Lašákovi, Miroslavovi Sujovi, Ivanovi Hanuskovi a Andrejovi Vilhanovi.

Rodina Paprčková osobitne ďakuje Jánovi Šufliarskemu, Imrichovi Paprčkovi, Erike Košútovej, Slávovi Miartušovi, Romanovi Miartušovi, Robertovi Martinskému, Jurajovi Paprčkovi, Petrovi Paprčkovi, Miroslavovi Paprčkovi, Anne a Martine Melichovej, Milanovi Segečovi, Danke Zošiakovej, Milanovi Bahledovi, Tomášovi Cienikovi, Anke Drugdovej, Jánovi Sujovi – Snohárikovi, Ľubovi Paprčkovi, Jolane Paprčkovej, Stanovi Balážovi, Jánovi Sujovi – Klidovi, Jurajovi Ľalíkovi, Štefanovi Krnáčovi, Štefanovi Paprčkovi, Jánovi Paprčkovi – Hrčovi, Jánovi Paprčkovi – Hrčovi mladšiemu, Jánovi Kúdelovi, Jánovi Paprčkovi – Gavalierovi, Evke Marčišovej, Alene Behanovej, Miroslavovi Mišíkovi, Miroslavovi Ľuptákovi, Milke Očovanovej, Jozefovi Malatincovi a synom, Milke Ľuptákovej, Františkovi Kmeťovi, Jánovi Ľuptákovi, Imrichovi Sujovi, Jánovi Šulekovi a Petrovi Ďalogovi.

Za zhotovenie strechy Jánovi Trebuľovi, Jánovi Krnáčovi, Ľubomírovi Paprčkovi, Miroslavovi Paprčkovi, Petrovi Luptákovi, Ing. Jánovi Paprčkovi, Petrovi Paprčkovi – Fogymu, Petrovi Paprčkovi.

Za pomoc pri zbere sena predsedovi SD JHR Ľubomírovi Malčekovi a Ľubomírovi Malčekovi mladšiemu, Jánovi Sujovi – Snohárikovi.

Ťažké životné situácie, živelné pohromy, ako táto, sú ozajstnou skúškou ľudskej spolupatričnosti a solidarity. Preto všetkým patrí srdečná vďaka!

 

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta
 


Vytvorené: 6. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2016 10:45
Autor: Beata Stryčeková