Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Typ: ostatné
obr.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresov Detva a Krupina od 00:00 hod dňa 15.3.2022 do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Zvolen v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2021 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v zprevencii v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre celé územie okresov Detva a Krupina

od 00:00 hod dňa 15.3.2022 do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Právnická osoba  a fyzická osoba - podnikateľ nesmú v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


Príloha

Vytvorené: 15. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2022 08:59
Autor: Beata Stryčeková