Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Upozornenie na riziko šírenia požiarov na lesných pozemkoch

Typ: ostatné
obr.Vzhľadom na pretrvávajúce sucho, vietor a nedostatok zrážok je predpoklad zvýšeného rizika šírenia požiarov.
Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného
hospodárstva na konanie podľa § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch

v znení neskorších predpisov Vás žiada na upozorňuje občanov na dodržiavanie nižšie uvedených ustanovení zákona o lesoch a pri pobyte v prírode:

 

V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme do 50 m.

V zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch je na lesných pozemkoch zakázané fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

 

V zmysle § 63 ods. 4 zákona o lesoch za porušenie vyššie uvedených ustanovení môžu OU Zvolen, PLO uložiť fyzickej osobe pokutu do 1000 €.

V zmysle § 63 ods. 4 zákona o lesoch za porušenie vyššie uvedených ustanovení môžu OU Zvolen, PLO uložiť právnickej osobe pokutu do 99 580 €.


Príloha

Vytvorené: 28. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2022 13:00
Autor: Beata Stryčeková