Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tenisové kurty k dispozícii pre športovú verejnosť.

Typ: ostatné
Kde nás nájdete: Smer od Zvolena smerom na Detviansku Hutu odbočka na futbalový štadión.

Kde nás nájdete: Smer od Zvolena smerom na Detviansku Hutu odbočka na futbalový štadión.

Areál: dva tenisové kurty s umelou trávou

Jednorazové vstupné na tenisový kurt - 1 hodina: domáci 3,00 € / cudzí 3,50 €.

V čase od 8:00 h do 14:00 h platí pre osoby mladšie ako 15 rokov 50 % zľava z jednorázovej ceny za prenájom ihrísk. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu užívať ihriská len pod dozorom dospelej osoby

Forma úhrady: Pri jednorázovom prenájme ihrísk zaplatí nájomca cenu za prenájom tenisového kurtu, priamo na danom ihrisku správcovi športového areálu. Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení jednorazového lístka s uvedením dátumu jeho platnosti.

Ceny permanentky za prenájom tenisového kurtu - 50 hodín je 120,- €.

Pre osoby mladšie ako 15 rokov platí 50 % zľava z ceny permanentky za prenájom ihriska.

Forma úhrady: Permanentky si môže nájomca zakúpiť na Mestskom úrade – Oddelenie kultúry, mládeže a športu, kde mu zároveň bude permanentka vystavená s uvedením: mena nájomcu, názvu športoviska a ceny permanentky. V cene permanentky je zahrnutých 25 dvojhodinových prenájmov vybraného športoviska (celkovo teda 50 hodín) alebo ročný prenájom s uvedením času a dní v kalendárnom roku maximálne však 4 hodiny v týždni v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod.

Kontakt: správca štadióna : 045/5497483, 0908 858 727
MsKS : 045/5497489

e-mail: msks.kino@hrinova.sk
Vytvorené: 3. 4. 2012
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu