Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HRIŇOVÁ

Typ: ostatné
Hriňová nadovšetko z JavorinkyMilí Hriňovčania,
dovoľte mi poďakovať za dôveru, ktorú ste vyslovili mne a mojim kolegom, kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých voľbách do orgánov samosprávy mesta Hriňová. Dôvera a množstvo hlasov, ktoré ste mi odovzdali, predstavuje pre mňa silný záväzok. Zároveň Vám chcem poďakovať za múdrosť, s akou ste rozhodovali. Osobne urobím všetko preto, aby sme splnili náš volebný program. Priaznivý vývoj výnosu dane z príjmov územnej samospráve, celkové finančné zdravie, miera udržateľnosti hospodárenia a kondícia mesta sú dostatočnou zárukou, že pokračujeme po správnej ceste.

Vážení Hriňovčania,

Byť primátorom je veľká česť, vyznamenanie, ale aj veľká zodpovednosť. Dôveru občanov si budem vážiť. Verím, že sa nám podarí naplniť Vaše očakávania.

Úlohou poslancov mestského zastupiteľstva je napomáhať rozvoju mesta a uľahčovať život tam, kde je potrebná pomoc. Veľmi dôležité je budovať dobré medziľudské vzťahy a vzájomnú spolupatričnosť.

Existencia miestnej samosprávy ako základu fungujúceho demokratického systému je naplnením práva občanov podieľať sa na správe vecí verejných. Poslaním každej samosprávy je služba občanom. K naplneniu volebného programu budeme nevyhnutne potrebovať Vašu dôveru, spoluprácu, pomoc a porozumenie.

Vážení Hriňovčania,

sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta Hriňová a pri výkone funkcie primátora mesta sa budem riadiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Efektívny výkon miestnej samosprávy, spolupráca so zainteresovanými subjektami, podnikateľskou sférou, spoločenskými a záujmovými združeniami, miestnou farnosťou, mladou generáciou a predovšetkým Vaša podpora nám dodávajú istotu, že to spolu dokážeme. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

                                                                                                                                  Stanislav Horník, primátor mesta


Vytvorené: 13. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2018 15:16
Autor: Beata Stryčeková