Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Preventívno–výchovný materiál - Vykurovacia sezóna 2020

Typ: ostatné
Plagát - Vykurovacia sezóna 2020Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

V zmlysle § 14 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je fyzická osoba povinná: Konať tak, aby nedošlo k vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného  vykurovania a iných spotrebičov.

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. uvádza nasledovné lehoty kontroly a čistenia komínov:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW.

 

1 x za 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo

1 x za 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá pri komíne bez vložky

1 x za 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá pri komíne s vložkou

 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW

 

1 x za 2 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá 

1 x za 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá

Komín v občasne úžívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky


Vytvorené: 25. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2020 09:15
Autor: Beata Stryčeková