Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka kalamitného ihličnatého dreva od š. p. Lesy SR

Typ: ostatné
lesysrOznamujeme občanom mesta, že Lesy SR, š. p., Odštepný závod Kriváň v spolupráci s mestom Hriňová ponúkajú občanom v zložitej sociálnej situácii na predaj kalamitné ihličnaté drevo v cene 18,24 Eur/m3 s DPH. Distribúciu ihličnatého palivového dreva pre občanov zabezpečuje mesto Hriňová.
Oprávnenými odberateľmi sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi a mnohodetné rodiny v núdzi. V zmysle podmienok š. p. Lesy SR, jedna domácnosť môže zakúpiť maximálne päť kubíkov dreva.

Záujemcovia o palivové drevo sa môžu prihlásiť do 10. decembra 2019 na Mestskom úrade v Hriňovej, referát sociálnych vecí, 045 3210 114, socialne@hrinova.sk.
 

  • Objednávku na kalamitné drevo predkladá obec. Zistí záujem svojich obyvateľov o dodávku kalamitného dreva a zašle objednávku s uvedením množstva dreva príslušnému odštepnému závodu Lesov SR.
  • Kontaktnou osobou za Lesy SR sú referenti obchodu v príslušných odštepných závodoch. Tí podľa objednávky pripravia kúpnu zmluvu. Po zverejnení kúpnej zmluvy v centrálnom registri zmlúv (CRZ) zašlú obci požiadavku na zálohovú platbu v hodnote objednaného množstva kalamitného dreva. Jedna domácnosť si môže kúpiť maximálne 5 m3
  • Dopravné náklady hradí kupujúci, t. j. príslušný obecný, resp. mestský úrad.
  • Predaj platí od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019

 

Projekt kalamitné drevo pomáha – manuál predaja

 

1. Predmet projektu
Predmetom spoločného projektu je predaj kalamitného ihličnatého dreva – ihličnatej vlákniny z lokality odvozné miesto predávajúceho LESY Slovenskej republiky štátny podnik.
 

2. Partneri projektu

Partnermi projektu sú LESY Slovenskej republiky štátny podnik a Združenie miest a obcí Slovenska.

Kalamitné drevo je určené pre obyvateľov miest a obcí Slovenskej republiky.

Subjektom, ktorý bude predkladať objednávku na kalamitné drevo, je obec. Kontaktnou osobou za Lesy Slovenskej republiky štátny podnik sú referenti obchodu na príslušných odštepných závodoch (príloha č. 1).

 

3. Disponibilný objem

Drevo bude k dispozícii na odvozných miestach vybraných odštepných závodoch LESY Slovenskej republiky štátny podnik.

 

4. Cena a množstvo

Cena za kalamitné drevo – ihličnatú vlákninu je stanovená nasledovne: 15,20 €/m3 bez DPH,t.j. 18,24 €/m3 s DPH z lokality odvozné miesto v parite EXW bez naloženia na dopravný prostriedok. Dopravné náklady hradí kupujúci, t.j. príslušný obecný resp. mestský úrad.

 

5. Čas realizácie predaja kalamitného dreva

20.11.2019 – 31.12.2019

 

6. Mechanizmus predaja

Predaj kalamitného dreva sa bude realizovať v spolupráci s obcami. Zmluvný vzťah a predaj bude realizovaný medzi obcou a LESY Slovenskej republiky štátny podnik. Obec zistí záujem svojich obyvateľov o dodávku kalamitného dreva a zašle objednávku s uvedením množstva dreva príslušnému Odštepnému závodu LESY Slovenskej republiky štátny podnik. Referent obchodu v zmysle objednávky pripraví kúpnu zmluvu. Po zverejnení kúpnej zmluvy v centrálnom registri zmlúv (CRZ) zašle obci požiadavku na zálohovú platbu v hodnote objednaného množstva kalamitného dreva. Po úhrade zálohovej faktúry je možný výdaj drevnej hmoty z lokality odvozné miesto.

Obec zabezpečí predaj a distribúciu dreva svojim občanom.

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2019 09:15
Autor: Beata Stryčeková