Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poďakovanie za spoluprácu

Typ: ostatné
fotoDomov sociálnych služieb v Detve v roku 2017 poskytoval sociálne služby 50 prijímateľom vo veku 4 až 25 rokov. Tieto deti a mladí dospelí ľudia majú individuálne špeciálne potreby a obmedzenia, vyplývajúce z rôznych druhov postihnutia. V priebehu celého roka sme sa snažili svoje služby skvalitňovať a inovovať, aby sme im poskytli čo najlepšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, voľnočasové a relaxačné aktivity a terapie.

Chceme poďakovať darcom, sponzorom a dobrovoľníkom, bez ktorých by naše zariadenie nemalo moderné materiálno-technické vybavenie, ale aj kontakt so širšou komunitou nášho mesta a podieľanie sa na jej živote.

S naším zariadením dlhodobo spolupracuje HM TESCO Detva. Aj v roku 2017 sme vďační za sponzorské dary v podobe potravín, hračiek a športového vybavenia, kancelárskych potrieb a dekoračného materiálu. Zapojenie HM TESCO do života DSS je aj osobné. Pani riaditeľka aj zamestnanci vždy príjmu pozvanie na návštevu. V letných mesiacoch zorganizovali pre prijímateľov a ich rodiny grilovačku v záhrade.

Tiež nás pravidelne navštevujú študenti susedných stredných škôl, ktorí nám spríjemňujú významné sviatky počas roka (stavanie mája, Mikuláš).

Vďaka OZ MAGIKOS (občianske združenie zriadené pri DSS), ktoré sa už desať rokov venuje deťom a mladým dospelým s postihnutím v našom regióne, sme v roku 2017 získali materiálno-technické vybavenie. Vďaka projektovej činnosti môžu naši prijímatelia používať dva nové tablety LENOVO s aplikáciou stimulujúcou rozvíjanie komunikačných zručností u detí s autizmom (grantová výzva nadácie PONTIS). V našom zariadení sa nachádza viacero detí s autizmom a pervazívnymi poruchami, ktorým je dôležité cielene sa venovať.

Videoprojektor spolu s premietacím plátnom a ďalším príslušenstvom nám slúži na edukačné aj zábavné účely vďaka finančnej podpore mesta Hriňová (650 eur) a mesta Detva (100 eur), ktorou podporili projekty podané OZ MAGIKOS. Pre mladých ľudí s mentálnym postihnutím je projektor neoceniteľnou pomôckou pri vzdelávaní a poznávaní sveta a spoločnosti. Ich poznávacie špecifiká si totiž vyžadujú konkrétne a názorné pomôcky a informácie zobrazené atraktívnou formou. Prvá prednáška, na ktorú sme videoprojektor využili niesla názov „Učíme sa zdravo žiť“ a bola prezentovaná MUDr. Silviou Hroncovou, ktorá naše zariadenie navštívila. Počas adventu bol projektor využitý aj na pravidelné filmové dopoludnia, počas ktorých si naši prijímatelia mohli pozrieť známe filmy s vianočnou tematikou.


Vytvorené: 18. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2018 08:32
Autor: Beata Stryčeková