Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov

Typ: ostatné
OznámenieOznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov.

Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a  šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Nečinnosť a nedodržiavanie zásad trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdy, nezabezpečenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu spôsobuje zaburinenie aj susedných poľnohospodárskych pozemkov, čím dochádza k narušeniu vzhľadu krajiny.

Mesto Hriňová v záujme pomôcť pri odstraňovaní zaburinenia pozemkov v jednotlivých odôvodnených prípadoch vzhľadom na vek a zdravotný stav vlastníkov pozemkov pripravuje možnosť odstránenia zaburinenia poľnohospodárskeho pozemku s využitím uchádzačov o zamestnanie na malých obecných službách   a iných projektoch aktivácie nezamestnaných v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, SD JHR Hriňová, prípadne externými poskytovateľmi služieb.

Na vykonanie agrotechnických opatrení je potrebný súhlas vlastníka pozemku. Mesto Hriňová týmto vyzýva vlastníkov takto zaburinených pozemkov, ktorí z objektívnych príčin nemajú možnosť vykonať opatrenia na odburinenie poľnohospodárskej pôdy,  aby vo vlastnom záujme udelili súhlas mestu Hriňová. Môžu tak urobiť osobne v podateľni MsÚ, Partizánska 1612 alebo elektronicky na e-mailovej adrese sluzby1@hrinova.sk. Udržateľnosť takto vyčistených pozemkov je možné zabezpečiť v súčinnosti zo SD JHR a to spôsobom prenájmu pozemkov na účely spásania.

Pozemky, ktoré zostanú naďalej zaburinené, bude následne riešiť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor príkazom v správnom konaní s možnosťou uloženia finančnej pokuty.

                                                              Mgr. Stanislav Horník

                                                                primátor mesta Hriňová


Príloha

Vytvorené: 6. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2017 12:41
Autor: Beata Stryčeková