Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obnovenie školského vyučovania

Typ: ostatné
Obnovenie školského vyučovania 1Primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č: 2020/12033:1-A2110 s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie.

Primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č: 2020/12033:1-A2110 s účinnosťou od 1. júna 2020

 

  • obnovuje školské vyučovanie,

1. v Materskej škole Janka Kráľa 1615/12, 962 05 Hriňová,

2. v Základnej škole s materskou školou, Školská 1575, 96205 Hriňová a v Základnej škole s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová, na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka,

  • obnovuje prevádzku

1. Školského klubu detí ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Školská 1575, 96205 Hriňová,

2. Školského klubu detí ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová,

  • obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania

1. Školská jedáleň pri Materskej škole Janka Kráľa 1615/12, 962 05 Hriňová,

2. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 1575, 96205 Hriňová,

3. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Krivec 1355, 962 05 Hriňová.

 

Potrebné prehlásenia a pokyny nájdete v prílohách:


Prílohy

Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 12:36
Autor: Správce Webu