Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
Dňa 10.04.2014 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov.

Dňa 10.04.2014 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov. O kultúrny zážitok sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy, odohrali nový muzikál „Vymenená princezná“. Učiteľom sa slávnostne prihovoril prednosta mestského úradu Mgr. Marián Ďurica, ktorý odovzdal učiteľom čestné uznania. Po oficiálnej časti nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

Čestné uznania boli udelené:
- Mgr. Ľubici Kamenskej - pri príležitosti životného jubilea, za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, profesionálny a ľudský prístup k žiakom a rodičom, aktívnu účasť na prezentácii projektu: " Premena tradičnej školy na modernú",

- Anne Šufliarskej - pri príležitosti životného jubilea, ukončenia dlhoročnej ( 40 ročnej ) kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce v materskej škole, za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov, mimoriadne aktivity pri zveľaďovaní a estetickej úprave materskej školy,

- PaedDr. Marcele Murínovej - pri príležitosti životného jubilea, za zodpovedný prístup k plneniu pracovných úloh, starostlivosť o talentovaných žiakov, dosiahnuté úspechy v literárnej tvorbe žiakov,
zo Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 1575 v Hriňovej


- Mgr. Adriane Gondovej - za aktívny prístup k tvorbe kultúry školy a veľmi dobrú úroveň koordinácie výchovno-vzdelávacej práce školy. Za kvalitnú organizáciu a motiváciu žiakov v novom predmete mediálna výchova - vytváranie pozitívnej edukačnej atmosféry a reprezentáciu školy cez národný projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety",


- Mgr. Janette Bečárovej - za kvalitnú, tvorivú prácu a efektívnosť v používaní metód a organizačných foriem vyučovania. Za aktivizáciu žiakov k neformálnemu spoznávaniu umenia a kultúry regiónu. Za výborné úspechy v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry,


- Ivane Bariakovej - za efektívne a kvalitne vedený výchovno-vzdelávací proces detí v materskej škole. Za tvorivú prácu s využívaním nových stratégií podporujúcich všestranný rozvoj detí,
zo Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej


- Anne Agóčovej - za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností v predprimárnom vzdelávaní a estetizáciu pracovného prostredia,

- Mgr. Márii Ľuptákovej - za prezentáciu školy na verejnosti, spracovanie a zapájanie sa do projektov, súťaží a modernizáciu edukačného procesu,

- Anete Gibalovej - za aktívne podieľanie sa na spracovaní projektov a súťaží a zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností,
z Materskej školy Janka Kráľa, ul. Janka Kráľa 1615 v Hriňovej


- Mgr. Vlaste Sandiovej, Mgr. art. Gabriele Dobiašovej, ArtD., Mgr. Milanovi Obrtalovi,
Mgr. art. Michalovi Dobiašovi, ArtD.
- za výbornú dlhoročnú spoluprácu pri naštudovaní detských muzikálov,

- Jane Barošovej - za aktívne podieľanie sa na výchovných programoch, úspešné reprezentovanie Základnej umeleckej školy na regionálnych, krajských, celoslovenských
a medzinárodných súťažiach a za prípravu, vedenie a účinkovanie na rôznych podujatiach s Ľudovou hudbou Základnej umeleckej školy,
zo Základnej umeleckej školy, ul. Školská v Hriňovej.Vytvorené: 10. 4. 2014
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu