Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
Dňa 03.04.2013 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov.

Dňa 03.04.2013 zástupcovia MsÚ v Hriňovej privítali na pôde mestského kultúrneho strediska učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hriňová pri príležitosti Dňa učiteľov. Učiteľom sa slávnostne prihovoril prednosta mestského úradu Mgr. Marián Ďurica, ktorý odovzdal učiteľom čestné uznania. Nasledovalo divadelné predstavenie Základnej umeleckej školy s muzikálom „Pamodaj šťastia“ po ktorom nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

Čestné uznania boli udelené:

- Mgr. Márii Čemeričkovej - pri príležitosti životného jubilea, ukončenia dlhoročnej kvalitnej výchovno-vzdelávacej práce, za odovzdávanie odborných a metodických skúseností v oblasti školstva pedagógom, za implementovanie vzdelávacích stratégií do výchovno-vzdelávacieho procesu a úspechy v práci so žiakmi.

- Helene Gallovej - pri príležitosti životného jubilea, ako poďakovanie za dlhoročnú prácu venovanú výchove a starostlivosti o deti v materskej škole.

zo Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej.

- Mgr. Kataríne Ďuricovej - za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, aktívne podieľanie sa na výchovných programoch, naštudovaní a prezentovaní hudobnej zložky muzikálu a úspešné reprezentovanie ZUŠ v súťaži z hudobnej teórie.
zo Základnej umeleckej školy, ul. Školská v Hriňovej.


- Eve Bystrianskej - za dlhodobú pedagogickú tvorivú činnosť, starostlivosť o talentovaných žiakov, výraznú prezentáciu školy na verejnosti, spracovanie a zapájanie sa do projektov, dlhoročnú starostlivosť o školský areál a estetizáciu pracovného prostredia.

- Mgr. Antonovi Trebuľovi - za nadštandardnú starostlivosť o talentovaných žiakov,
poradenskú činnosť pri umiestňovaní žiakov na stredné školy, za publikačnú činnosť a propagáciu školy na verejnosti, za významnú kultúrnu mimoškolskú činnosť.

- Mgr. Emílii Trebulovej - za nadštandardnú prácu vo vedení školy, vytváranie vhodných podmienok pre proces modernizácie edukačného procesu na ZŠ s MŠ, za dlhodobo ľudský prístup k pedagogickému kolektívu a vytváranie výbornej pracovnej klímy a výraznú prezentáciu školy na verejnosti.

- Nadežde Hajšelovej - za zodpovedný prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z plánu práce školy, podieľanie sa na skvalitňovaní a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

- Elene Výbošťokovej - pri príležitosti životného jubilea a za zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností na úseku predprimárneho vzdelávania.
zo Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 1575 v Hriňovej.


- Zuzane Renčkovej - za dlhoročnú pedagogickú prax a kvalitné plnenie úloh.

- Renáte Uhrínovej - za dlhoročnú pedagogickú prax a kvalitné plnenie úloh.
z Materskej školy Janka Kráľa, ul. Janka Kráľa 1615 v Hriňovej.Vytvorené: 3. 4. 2013
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu