Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate vtedy, ak sa niečo zmenilo na vašom vlastníctve nehnuteľnosti v minulom roku - napríklad ste ju kúpili, darovali, dostali. Ak ste nič takéto v minulom roku nerealizovali, daňové priznanie nepodávate a počkajte si na vyrúbenie dane za nehnuteľnosť. Tú platíme za byty, rodinné domy, či pozemky. Ak máte psa staršieho ako 6 mesiacov, platíte za neho daň.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávate vtedy, ak sa niečo zmenilo na vašom vlastníctve nehnuteľnosti v minulom roku - napríklad ste ju kúpili, darovali, dostali. Ak ste nič takéto v minulom roku nerealizovali, daňové priznanie nepodávate a počkajte si na vyrúbenie dane za nehnuteľnosť. Tú platíme za byty, rodinné domy, či pozemky. Ak máte psa staršieho ako 6 mesiacov, platíte za neho daň.

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje:

https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/editovatelne-pdf-tlaciva-k-priznaniam-k-dani-z-nehnutelnosti-za-psa-za-nevyherne-hracie-pristroje-predajne-automaty.html

Editovateľný vzor priznania v PDF je určený na písomné podanie mestu Hriňová, takže po vyplnení ho daňovník vytlačí a doručí mestu Hriňová osobne alebo poštou. Na elektronickú komunikáciu daňovníka a správcu dane, a teda aj podanie elektronického priznania, je vytvorený informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM – www.dcom.sk), alebo je možné využiť podanie cez samostatné elektronické služby miest, ktoré sú zverejnené na ich webových sídlach alebo cez Ústredný portál verejnej správy na www.slovensko.sk (komunikácia prostredníctvom vytvorenej schránky občana a elektronického občianskeho preukazu).

Keďže nateraz nedošlo zo strany štátu k predĺženiu termínu na splnenie povinnosti podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2020 (najneskorším termínom je teda 31. január 2021), v súvislosti s touto problematikou môžete kontaktovať:

  • pracovníčky Oddelenia miestnych daní na telefónnom čísle 045/3210 107 a to:
  •  pondelok a piatok v čase od 9.00 do 11.00 hod., 
  • v stredu od 12.00 do 16.00 hod.
  • Rovnako je možné na tento účel využiť e-mailovú adresu: dane@hrinova.sk.

 


Vytvorené: 11. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 09:32
Autor: Správce Webu