Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Cena Rady Európy za krajinu

Typ: ostatné
V dňoch 19.-21. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny Rady Európy za krajinu v druhom najväčšom meste Lotyšska- Daugavpils. Mesto Hriňová si prevzalo špeciálne ocenenie Rady Európy, ktoré je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.
Cena Rady Európy za krajinu

V dňoch 19.-21. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny Rady Európy za krajinu v druhom najväčšom meste Lotyšska- Daugavpils. Mesto Hriňová si prevzalo špeciálne ocenenie Rady Európy, ktoré je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Mesto Hriňová odprezentovalo v medzinárodnom pléne svoj projekt s názvom ,,Hriňovské lazy- krajina hodnôt“, ktorý zahŕňa všetky aktivity a opatrenia, ktoré prispievajú k zachovaniu gazdovského spôsobu života na Hriňovských lazoch. Cena Rady Európy za krajinu sa udeľuje v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.  Prvý krát bola udelená v rámci ročníka 2008/2009.

 

Na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 13 projektov z nasledovných krajín: Andorra, Grécko, Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Litva, Maďarsko, Nórsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko,Taliansko. 

 

Cena Rady Európy za krajinu bola udelená za projekt z Lotyšska – Daugavpils City Council  za projekt “Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects”. Cieľom projektu bola obnova komponovanej urbánnej krajiny, čo umožnilo jej opätovné užívanie obyvateľmi mesta pre výchovnovzdelávacie, kultúrne a spoločenské účely. 

 

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie 4 projekty:

 

Slovenská republika  –  mesto Hriňová za projekt “ Hriňovské lazy – krajina hodnôt“,

 

Belgicko  –  City of Liège za projekt “The Hillside of the Citadel in Liège: 1999-2010. From an Enclosure to a Network“,

 

Taliansko – Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Department of Cultural Heritage and Identity of Sicily za projekt “Regeneration of the landscape and archaeological Park of the Valley of the Temples in Agrigento “,

 

Nórsko –  Municipality of Oslo, Agency for Urban Environment za projekt “Alna Environmental Park: a blue-green corridor of biodiversity, recreational opportunities and sustainable urban water management“.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu-  zamestnancom MsÚ Hriňová, Správa CHKO Poľana, zástupcom Agentúry životného prostredia a Ministerstva životného prostredia. Osobitne chceme poďakovať Mgr. et. Mgr. Ivete BohálovejMgr. Zlatici Csontos Šimoňákovej. Najväčšia vďaka však patrí občanom mesta Hriňová, ktorí zveľaďujú a udržiavajú krajinu Hriňovských lazov.

Autor foto: Mrs.Sandra Poplavska- Rimicāne, SANRI


Vytvorené: 27. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2018 14:20
Autor: správca webu