Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

120 ROKOV HRIŇOVEJ

Typ: ostatné
J. Trebulová, f: L.


J. Trebulová, f: L.Šlajferčík, v: R. Miartuš


Už 120. výročie osamostatnenia sa od Detvy oslavovalo mesto Hriňová vo veľkom štýle. V piatok, 21. októbra, na slávnostnej akadémii ukázalo to najlepšie z tvorby svojich rodákov. Primátor, Stanislav Horník, zároveň udelil dvanástim osobnostiam kultúrneho a spoločenského života Ceny primátora mesta.

Kinosála Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej sa zapĺňa a počet návštevníkov by jej mohol závidieť aj nejeden tu premietaný kinohit. Domáci nesklamali a prišli osláviť už 120. narodeniny svojho mesta. Program otvárajú fujaristi a verše Matúša Báťku. Prihovára sa nám primátor Horník, ktorý víta i významných hostí večera. V hľadisku totiž sedí aj predseda BBSK Vladimír Maňka, europoslanec za ČR Jaromír Kohlíček, prednostovia obvodných úradov a viacero primátorov a starostov okolitých okresov. Dôležitou súčasťou podujatia je ocenenie a pripomenutie si diela ľudí, ktorí výnimočne prispeli do života mesta. Župan Maňka vyzdvihuje našu históriu, folklór, cení si investície v meste a spomína vtipné príbehy z nášho kraja. Po krátkom zhrnutí dôležitých medzníkov v dejinách Hriňovej a básňach žiakov základnej školy sa začína udeľovanie cien.

Prvú dostáva Ing. Miroslav Petrus, a to za dlhoročnú prácu a úspešné vedenie základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Hriňovej. Ocenenie nečakal a skromne si myslí, že tu žije veľa ľudí, ktorí by si ho zaslúžili viac. Predsedom Jednoty dôchodcov v meste je už desať rokov a momentálne v nej pripravujú Mikulášsky večierok, ako poslednú akciu v tomto roku.

Druhá cena patrí Ivanovi Kopáčikovi za prínos pre rozvoj kultúry a celoživotnú prácu v Zbore pre občianske záležitosti.

Po vystúpení Ženskej speváckej skupiny Hriňovčianky tretiu cenu primátor udeľuje Emilovi Šulekovi za celoživotnú prácu pre rozvoj hriňovského folklóru.

Štvrtá cena sa ušla Mgr. Milanovi Obrtalovi za mimoriadny prínos pri práci s mládežou a šírení dobrého mena mesta prostredníctvom folklóru a ľudového umenia. Mládeži sa venuje od šestnástich rokov a dosiahli spolu veľa úspechov. S niektorými choreografiami postúpili i na celoslovenskú súťaž choreografií, zúčastňujú sa festivalov doma i v zahraničí. Pred niekoľkými dňami sa vrátili z Prahy, kde si ich pozval súbor, ktorý vystupoval na festivale Deti pod Poľanou. Cena je pre neho príjemným prekvapením, aj vzhľadom na jeho nižší vek.

Nasleduje trojica cien udelená In memoriam. Zuzane Panákovej za celoživotnú prácu pre rozvoj folklóru a ľudovej kultúry, Jánovi Čipčalovi za celoživotný prínos pri zachovaní ľudového umenia a miestnej kultúry a za rozvoj umeleckého rezbárstva. Ocenený bol aj Bohuslav Kaľamár, a to za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia a za šírenie dobrého mena mesta.

Po piesni Moniky Vilhanovej a hre na klarinete Adriany Gondovej sa v udeľovaní cien pokračuje. Trošku z iného súdka je prínos Ing. Romana Václavíka. Cenu získava za rozvoj strojárstva a transformáciu významnej strojárenskej spoločnosti, ako garanta zamestnanosti v meste Hriňová.

Cenu si preberá aj Martin Kopor za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti kultúry a za propagáciu mesta prostredníctvom rozhlasovej redakčnej práce. Zaznieva jedna z jeho prvých rozhlasových reportáží, kde hrá hlavnú úlohu obyčajná kára a obecenstvo vybuchuje smiechom. S Martinom sme sa krátko po udelení ceny porozprávali a čo nám všetko prezradil, si môžete prečítať tu.

Na pódium si prichádza prevziať cenu aj kráľ slovenského komiksu Jozef „Danglár“ Gertli, a to za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia, komiksu a ilustračnej tvorby a za šírenie dobrého mena mesta.

Po vystúpení ľudovej hudby pri Detskom folklórnom súbore Hviezdička sú ocenení i Latinákovci. Lukáš Latinák st. za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj kultúry a hriňovského divadelníctva a Lukáš Latinák ml. za rozvoj kultúry, osobitne divadelného a filmového umenia a za šírenie dobrého mena mesta.

Po udelení cien nasledujú Variácie Matúša Báťku v pôvodnom zložení Martin Kopor, Lukáš Latinák st., Emil Ľupták a samotný Matúš Báťka, ktorý do Variácií pripravil veršovanky. Na scénu už prichádza Folklórny súbor Hriňovčan a všetci hostia sú pozvaní na recepciu v spoločenskej sále.

Tam zábava v sprievode ľudovej hudby a tanca pokračuje. Veď prečo by aj nemala. Mesto Hriňová má za sebou 120 rokov samostatnosti a to už je dôvod na oslavu…

originálny článok + foto + video http://dtonline.sk/foto-video-hrinova-na-udelovani-cien-so-svojimi-najvacsimi-tahakmi/

Krátko z histórie:
Od roku 1638, kedy sa z očovského a slatinského chotára vyčlenila samostatná obec Detva, začalo sa postupne osídľovať aj územie dnešnej Hriňovej. Najintenzívnejšie osídľovanie v oblasti Hriňovej sa začalo koncentrovať najmä od začiatku 19. storočia, čo súviselo s nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese ,,Veľkoslatinskom". Municipiálny výbor Zvolenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová (Herencsvölgy) boli do novej obce začlenené mnohé okolité osady a lazy: Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov.

Vytvorené: 14. 10. 2011
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu