Aktuálne

Aktuálne

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zvolanie 2. zasadnutia MsZPrimátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. decembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.

samosprava/agenda/11122018-517.html?kshowback=50

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

§

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Mesto Hriňová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. celý text

ostatné | 11. 9. 2019 | Autor: Marian Ďurica
Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov 1

Uvítanie detí do života - oznam pre rodičov

Oznamujeme rodičom detí narodených v období 1.1.2019 do 30.6.2019, aby v prípade záujmu - Uvítania detí do života vyplnili nasledovnú žiadosť a doručili na Mestský úrad Hriňová, Matričný úrad č. dverí 28, alebo mailom na adresu matrika@hrinova.sk. Predpokladaný termín Uvítania detí do života sa bude konať 25.10.2019. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
ZAHUSTENIE TS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

stavba: „9260 Hriňová – Krivec, Pivnička – zahustenie TS Krivec, Pivnička“ v katastrálnom území: Hriňová pre stavebníka: Stredoslovenská energetická, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
celý text

ostatné | 30. 8. 2019 | Autor: Marian Ďurica
UP

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán mesta Hriňová a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Hriňová, Zmeny a doplnky č. 2 celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor: Marian Ďurica
#

HRIŇOVSKÁ DREVENICA ŠTEFANA NOSÁĽA

Mesto Hriňová pristúpilo na jar 2016 ku kúpe dreveného domu, nachádzajúceho sa takmer v centre mesta, v miestnej časti „ Paprčkovci.“ Mesto už dlhšie uvažovalo o kúpe historického objektu, ktorý by slúžil ako miestne múzeum a reprezentoval by históriu, tradície, súčasný život v meste. celý text

ostatné | 19. 8. 2019 | Autor: Správce Webu
vodovod

Oznam

Mesto Hriňová oznamuje užívateľom vodovodu Raticov vrch – baňa, že dňa 5. 8. 2019 od 900 hod. bude z dôvodu dezinfekčného procesu obmedzenie v používaní vody, len ako úžitková, tzn. na osobnú hygienu, na umývanie, upratovanie, na splachovanie WC a pod.
Predpokladané ukončenie dezinfekcie 12. 8. 2019, bližšie informácie na tel.: 0907216652, 0453210112, Ing. Kamenský.
celý text

ostatné | 2. 8. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
LETOM SVETOM S POĽANOU

LETOM SVETOM S POĽANOU

Umelecké duše Podpoľania, mladí maliari a filmári!
Správa Chránená krajinná oblasť-Biosférická rezervácia Poľana a Karpatské ochranárske združenie altruistov vo Zvolene vyhlasuje umeleckú súťaž LETOM SVETOM S POĽANOU.
Využite aktívne čas prázdnin a zapojte sa do súťaže svetového formátu. celý text

ostatné | 29. 7. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
stomatológ

Informácia pre bývalých pacientov MUDr. Štikovej

Podľa informácie Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK bola všetka zdravotnícka dokumentácia pacientov po MUDr. Štikovej pridelená spoločnosti:
NOVAPHARM, s. r. o.,
na Železničnej poliklinike Zvolen, J. Jiskru 8,
celý text

ostatné | 11. 7. 2019 | Autor: Marian Ďurica
spoje

Mimoriadne spoje osobnej cestnej dopravy na SNOHY a BIELE VODY

Mesto Hriňová v spolupráci s miestnym prevádzkovateľom vnútroštátnej osobnej cestnej dopravy zavádza v čase od 10. 7. 2019 do 30. 8. 2019 dvakrát denne vždy v STREDU a v PIATOK mimoriadne spoje osobnej cestnej dopravy do miestnych častí SNOHY a BIELE VODY, ktoré budú zabezpečované mikrobusom. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. celý text

ostatné | 1. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Automatické zavlažovanie futbalového ihriska 1

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Automatické zavlažovanie futbalového ihriska

Automatické zavlažovanie futbalového ihriska celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
CD

V Hriňovej som narodený

Prvotina FS Hriňovčanu s názvom "V Hriňovej som narodený" je na svete.

Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková

Zisťovanie ŠÚ SR o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) bude v období od 1. júla do 31. októbra 2019 v meste Hriňová vykonávať zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Marian Ďurica
obr.

Výberové konanie na pozíciu: Výkonný riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

Výberové konanie na pozíciu: Výkonný riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Andrej Kmeť

Vicemajster Európy v kumite - Andrej Kmeť

Andrej Kmeť, žiak ZŠ s MŠ Školská v Hriňovej, člen Karate klubu Detva, obhájil titulu vicemajstra Európy v kumite, kategórii kadetov do 55 kg na Majstrovstvá Európy v karate 14. – 16. jún 2019, Arad, Rumunsku.
Blahoželáme a želáme veľa športových úspechov. celý text

náš tip | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
obr.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina od 15:00 hod. dňa 17.6.2019. celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina od 00:00 hod. dňa 12.6.2019 do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
znak

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok

Primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník schválil dňa 30. 05. 2019 kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b zákona o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Hriňová (ďalej iba „KPSS“). celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
obr.

Africký mor ošípaných

Regionálna a potravinová správa vo Zvolene, v zmysle § 16 ods. 7) zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje v rámci súboru opatrení so zavlečením, šírením a eradikáciou nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) a aktivitu v oblasti vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia verejnosti, chovateľov, poľovníkov, teda tých, ktorých sa nákaza bezprostredne týka. celý text

ostatné | 29. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 28. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Zrušenie podnikateľskej činnosti

Z dôvodu legislatívnych zmien muselo mesto Hriňová pristúpiť k zrušeniu podnikateľskej činnosti. Z uvedeného dôvodu nebude poskytovať dopravné a prepravné služby. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
obr.

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. Na základe poznatkov získaných pri výkone štátnej správy na úseku poľnohospodárstva tunajší úrad zisťuje, že neustále pribúdajú plochy neobrábanej poľnohospodárskej pôdy a zaburinené plochy, preto vyzývame všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Dňa 29.3.2019 o 13.00 a 14.00 hod sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej milá slávnosť a to: Uvítanie detí do života. Pozvanie prijali rodičia 22 detí, ktoré sa narodili v období 1.7.2018 – 31.12.2018. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku

V roku 2019 si pripomíname jubilejné 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku. Sériu osláv dnes odštartoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Boris Susko a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda zasadením prvého zo 100 stromov – duba zimného v Hriňovej. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
BBSK

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest na Úrade BBSK

- asistent/asistentka predsedu BBSK
- odborný referent – účtovník/odborná referentka – účtovníčka pre oddelenie účtovníctva Úradu BBSK
- vedúci/vedúca oddelenia účtovníctva Úradu BBSK
- odborný referent pre verejnú dopravu Úradu BBSK
- odborný referent - koordinátor regionálneho rozvoja Úradu BBSK
- odborný referent pre riadenie zmluvnej agendy pre odbor dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií
- vedúci oddelenia CATCHING – UP REGIONS Úradu BBSK
- odborný referent pre registratúru pre Úrad BBSK celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica Hriňová

Hasičská zbrojnica Hriňová - stavebné úpravy celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
JDS

Regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov

OO JDS Detva, ZO JDS Hriňová Vás pozýva na „Regionálnu prehliadku speváckych skupín seniorov„ z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Detva, ktorá sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Hriňovej dňa 2. apríla 2019.
Začiatok je o 10.00 hodine, vstup je voľný do naplnenia sály. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

"TALENTY PODPOĽANIA"

V 7. ročníku detskej súťažnej prehliadky v prednese a speve "TALENTY PODPOĽANIA" našu MŠ Janka Kráľa - Hriňová úspešne reprezentovala TIMEJKA BABIAKOVÁ.
celý text

náš tip | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhláška o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte

Vyhláška o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, II. etapa.
Obnovený katastrálny operát bude na nahliadnutie a pripomienkovanie sprístupnený v MsKS v dňoch od 8.4.2019 do 11.4.2019 celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018

Mesto Hriňová, ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 52 ods. 2 a 3 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 160 € a právnických osôb, podľa stavu k 31.12.2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla sumu 1 600 €. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Todex

Vykonanie deratizácie kanalizačnej sústavy

TODEX REAL, s.r.o. Sládkovičova 7202 / 6A, Zvolen 960 01
v dňoch 15.Marca 2019 ( Piatok ) až 31.Júna 2019 ( Piatok ), začne vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v meste Hriňová v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
obr

ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA ZACHOVANIE A OBNOVU BIODIVERZITY

Mestu Hriňová bola poskytnutá podpora v rámci Národného projektu Zelené obce Slovenska v celkovej hodnote 16 377,25 EUR. Zámerom projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v intraviláne mesta Hriňová. Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry. V meste Hriňová bude tak počas jarného obdobia v siedmych oblastiach vysadených 89 stromov. Tie predstavujú pôvodné druhy, ako napríklad: javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a i. Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a dopady klimatických zmien." celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Oko uprostred je nitrocelulózový detektor

Sebaobrana proti radónu v obydliach

Združenie pre reguláciu rizika z radónu je občianske združenie A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, na podporu ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami 222Rn a jeho rádioaktivnymi dcérskymi produktmi vo vnútri obydlí a v ostatných budovách. celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Vypaľovanie trávy

Vypaľovanie trávy

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Upozorňujeme Vás na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
obr

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019

Harmonogram zberu triedeného odpadu - marec - jún 2019 celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa

,Mesto Hriňová získalo grant pod názvom ,,Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa" v celkovej výške 21 500,- EUR. Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou v rámci výzvy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. celý text

ostatné, náš tip | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Beh zdravia

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník

Výsledková listina Beh za zdravím XXI. Ročník celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
Poďakovanie Nadácii Poštovej banky  1

Poďakovanie Nadácii Poštovej banky

Vďaka podpore ,,Nadácie Poštovej banky“ a miestnych dobrovoľníkov sa mestu Hriňová podarilo úspešne realizovať projekt pod názvom ,,Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej“. Hlavným zámerom bolo vzdať úctu celoživotnému dielu a osobe prof. Štefana Nosáľa. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
obr.

Rozlúčka so zosnulým

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 19. januára 2019 vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil Ing. Viliam Kršteník, dlhoročný obyvateľ Hriňovej, osvetový pracovník, fotograf, publicista, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Hriňová. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční v stredu, 23. 1. 2019 o 14:00 hodine v Dome smútku v Hriňovej. Príďte sa s ním rozlúčiť na jeho poslednej ceste. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Beata Stryčeková
#

Organový koncert pri príležitosti 30. výročia udelenia štatútu mesta

Oslavy udelenia štatútu mesta sme si pripomenuli 1. januára 2019 o15:00 hod.,Novoročným organovým koncertom v Rímsko - katolíckom farskom kostole sv. Petra a Pavla v Hriňovej celý text

ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Novoročný príhovor primátora 2019 1

Novoročný príhovor primátora 2019

Vážení spoluobčania,za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2019. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta. celý text

ostatné | 31. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
lek. pohotovosť

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 je v Detve zriadená Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v budove Rescuemed na ul. Záhradnej 857/3 v Detve (pri VÚB banke).
celý text

ostatné | 27. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Prírodné klzisko v Slanci  1

Prírodné klzisko v Slanci

Mesto Hriňová Vás pozýva na prírodné klzisko v Slanci pri futbalovom štadióne. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Vyhlásenie verejnej zbierky

Mesto Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Marius Pedersen

Oznámenie o zbere zmesového komunálneho počas vianočných sviatkov

Oznamujeme Vám, že zber zmesového komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov sa bude zabezpečovať nasledovne: celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Verejná zbierka

Verejná zbierka na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej

Mesto Hriňová Partizánska 1612, 962 05 Hriňová vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc rodinám Fitalovej a Budáčovej, ktoré vo štvrtok 13. decembra 2018 postihol požiar rodinného domu a hospodárskej budovy v Hriňovej, miestna časť Blato 229. Okamžitá pomoc je potrebná na odstránenie škôd po ničivom požiari a na dočasné zabezpečenie prekrytia zničených objektov. celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
MsU 11-2018

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ

SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE HRIŇOVÁ VO VÝŠKE 324 061,40 EUR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej 1

Zvolanie 2. zasadnutia MsZ v Hriňovej

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. decembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Slovak Telekom, a.s

Oznam - prerušenie telekomunikačnej prevádzky

Slovak Telekom, a.s., oznamuje, že dňa 1.12.2018 od 8:00 do 17:00 hodiny bude prerušená telekomunikačná prevádzka (Slovak Telekom) v našom meste.
Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v danej lokalite.


celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018 1

Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Hriňovej 06.12.2018

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 06. decembra 2018 o 15.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Hriňová nadovšetko z Javorinky

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA HRIŇOVÁ

Milí Hriňovčania,
dovoľte mi poďakovať za dôveru, ktorú ste vyslovili mne a mojim kolegom, kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých voľbách do orgánov samosprávy mesta Hriňová. Dôvera a množstvo hlasov, ktoré ste mi odovzdali, predstavuje pre mňa silný záväzok. Zároveň Vám chcem poďakovať za múdrosť, s akou ste rozhodovali. Osobne urobím všetko preto, aby sme splnili náš volebný program. Priaznivý vývoj výnosu dane z príjmov územnej samospráve, celkové finančné zdravie, miera udržateľnosti hospodárenia a kondícia mesta sú dostatočnou zárukou, že pokračujeme po správnej ceste.
celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - výsledky volieb v Hriňovej

Zvolený primátor: Stanislav Horník, nezávislý kandidát, 2 296 hlasov.
Zvolení poslanci: Ľubomír Malček, Miloš Brašeň, Ján Kamenský, Marian Beňo, Ľudovít Neupauer, Peter Vreštiak, Ľubomír Krnáč, Štefan Paučo, Štefan Kuvik, Martin Cerovský, Vladimír Valach, Štefan Vyletel, Ladislav Moravčík
celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Z uteráka do hliny

Dňa 29.10.2018 sme otvorili výstavu Z uteráka do hliny.
Autorka keramických výrobkov Ing. Vilma Babicová, si zvolila ľudovú výšivku z Podpoľania, ktorú aplikuje na úžitkové predmety vyrobené z hliny. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Anjelské dni

Mesto Hriňová a umelecká agentúra MIKAEL zorganizovali na Podpolianskom námestí v Hriňovej sochárske sympózium anjelské dni "Angels days". celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“ 1

„Unikátny nález dýky z doby bronzovej“

Dňa 9.10.2018 bola v meste Hriňová objavená unikátna bronzová dýka na brehu potoka Slanec. Z priebežného odhadu a porovnania s podobnými nálezmi na Slovensku možno predpokladať, že dýka pochádza z mladšej, alebo strednej doby bronzovej a môže byť tak stará 3200 až 3600 rokov. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Plagát - komín vzor 2 KR 2018

Prechádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Po dlhšej pauze sa dňa 28.9.2018 o 14.00 hod v Obradnej sieni Mestského úradu v Hriňovej konala milá slávnosť a to: Uvítanie detí do života. Pozvanie prijali rodičia 20 detí, ktoré sa narodili v období 1.1.2018 – 30.6.2018. Počas obradu svojich nových, malých kamarátov pozdravili deti z Materského centra Mravček v Hriňovej a piesňou potešila Alexandra Krnáčová. Matrikárka Ivana Sujová a referentka OŠKMaŠ – MsÚ Hriňová Ľubica Micháliková, viedli túto milú slávnosť. Prítomným rodičom sa prihovoril a darček odovzdal primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková

Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zabíjačka)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 1.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Požiarna zbrojnica

Schválená dotácia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor

Mestu Hriňová bola schválená dotácia z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra SR v hodnote 23 599 EUR. Dotácia je určená na modernizáciu objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej. Cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Dožinkové slávnosti 1

Dožinkové slávnosti

Mesto Hriňová a kapucíni z Raticovho vrchu zorganizovali dňa 23. septembra 2018 Dožinkové slávnosti.
Sv. omša spojená s poďakovaním za tohtoročnú úrodu sa uskutočnila na lúke v blízkosti Kostola Fatimskej Panny Márie. Po sv. omši, ktorú viedol Anton Majerčák nasledoval kultúrny program, kde zatancovali a zaspievali členovia Detského folklórneho súboru Hviezdička a ŽSS Hriňovčianky. Skvelý kapucínsky guľáš, ako aj kapustnicu si všetci prítomní vychutnali na lúke pri kostole.
Na príjemné stretnutie s Vami sa tešíme aj o rok!
celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
pes

Nájdený pes

Dnes 9:00 sa na ceste na Detviansku Hutu našla fena pravdepodobne ide o Amerického stafordšírského teriéra šedomodrej srsti, fena je dobre živená.
Majiteľ si psíka môže vyzdvihnúť na policajnej stanici v Hriňovej. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Hriňová formou priameho prenájmu - nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp. č. 1612

Mesto Hriňová v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, schválených uznesením MsZ v Hriňovej č. 5/V/1 zo dňa 23. 6. 2015 v znení ich neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu: celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
#

Obchodná verejná súťaž - bývalá škola Krivec č. 1917 (Raticov Vrch)

Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 27.09.2018

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Hriňová zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 27. septembra 2018 o 15.30 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 11.09.2018 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Hriňovej 11.09.2018

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Hriňová zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 11. septembra 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.
celý text

ostatné | 3. 9. 2018 | Autor: Marian Ďurica
erb

V Ý Z V A

vlastníkom, správcom a užívateľom neudržiavaných pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenosti pozemkov. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
erb

Zmena úradných hodín na Mestskom úrade Hriňová

Od 8. augusta 2018 sa menia úradné hodiny Mestského úradu.

celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Marius Pedersen

Kalendár vývozu komunálneho odpadu

Harmonogram vývozu odpadu Hriňová II. polrok 2018 celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Mestský znak

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hriňová

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec/mesto povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hriňová je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v meste Hriňová žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti. celý text

ostatné | 3. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Hospodárske a domáce zvieratá

Chráňte zvieratá pred extrémnymi horúčavami

Bratislava, 2. august 2018 – Extrémnymi letnými horúčavami trpia nielen ľudia, ale aj zvieratá. Agrorezort vyzýva všetkých chovateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim zvieratám. To sa týka spoločenských aj hospodárskych zvierat. Najdôležitejšie je zabezpečiť pitný režim a chrániť ich od priameho slnka. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Desatoro bezpečného seniora 1

Desatoro bezpečného seniora

... ak cítite neistotu, obavu, strach...
Čo by ste mali urobiť ???
Najľahšie je zavolať a overiť si situáciu na POLÍCII 158
alebo u RODINY, BLÍZKYCH.
celý text

náš tip | 27. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 10. novembra 2018

Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej uznesením č. MsZ-24/III/1 zo dňa 19.07.2018 určilo volebné obvody a počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Hriňovej v týchto obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásené predsedom NR SR na 10. novembra 2018 podľa prílohy k tomuto uzneseniu. celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Marian Ďurica

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 19.07.2018

Primátor mesta Hriňová Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej dňa 19. júla 2018 o 15.00 hod. do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej.
celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor: Marian Ďurica
#

Cena Rady Európy za krajinu

V dňoch 19.-21. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie Ceny Rady Európy za krajinu v druhom najväčšom meste Lotyšska- Daugavpils. Mesto Hriňová si prevzalo špeciálne ocenenie Rady Európy, ktoré je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
oheň

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Marius Pedersen

Harmonogram zberu odpadu II. polrok 2018

Harmonogram zberu odpadu II. polrok 2018 celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Zberný dvor

Otváracie hodiny - Zberný dvor Hriňová

Zmena otváracích hodín - Zberný dvor Hriňová od 1.5.2018.
Pondelok: 07:00 - 15:00 hod.,
Utorok: 07:00 - 15:00 hod.,
Streda: 07:00 - 15:00 hod.,
Štvrtok: 07:00 - 15:00 hod.,
Piatok: 07:00 - 15:00 hod.,
Sobota: 08:00 - 12:00 hod. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Beata Stryčeková

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 20 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon") každoročne upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich v zákone zakotvenú povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 1

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej

Primátor mesta Hriňová na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hriňovej 17. apríla 2018 o 13.00 hodine do spoločenskej sály Mestského kultúrneho strediska v Hriňovej. celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: Marian Ďurica
Foto: Ľudovít Neupauer

Slávnostné udeľovanie Cien primátora mesta hriňovským lekárom

Existuje mnoho výnimočných ľudí,
ktorí ale nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri, v ich múdrosti.
A kto sú títo ľudia? Ja? Ty? On?
Či všetci?
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných, nemyslia na seba... celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Marian Ďurica

Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa

Mesto Hriňová na základe oznámenia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru č. OÚ-DT-KO1-2018/000195-2 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa, obce Hriňová, dňom 19.3.2018. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
#

15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní

V sobotu 27. januára 2018 zorganizovalo mesto Hriňová už 15. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v miestnej časti Murínka. celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA 1

Podporte kampaň! Výzva poslancom Národnej rady SR a prezidentovi SR k obchodnej dohode CETA

My, dolu podpísaní občania, vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu a prezidenta, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní podmienok vyplývajúcich z platnej legislatívy SR. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
foto

Poďakovanie za spoluprácu

Domov sociálnych služieb v Detve v roku 2017 poskytoval sociálne služby 50 prijímateľom vo veku 4 až 25 rokov. Tieto deti a mladí dospelí ľudia majú individuálne špeciálne potreby a obmedzenia, vyplývajúce z rôznych druhov postihnutia. V priebehu celého roka sme sa snažili svoje služby skvalitňovať a inovovať, aby sme im poskytli čo najlepšiu výchovno-vzdelávaciu činnosť, voľnočasové a relaxačné aktivity a terapie. celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Beata Stryčeková
Spoplatnená nepretržitá lekárska pohotovostná služba  1

Spoplatnená nepretržitá lekárska pohotovostná služba

Doktor MUDr. Milan Farkaš, praktický lekár pre dospelých v Hriňovej týmto oznamuje,
že dňom od 1.1.2018 pre svojich zmluvných pacientov a to až do odvolania zabezpečuje spoplatnenú nepretržitú lekársku pohotovostnú službu aj mimo ordinačných hodín vo svojej ordinácii na adrese Ul. B.S.Timravy č. 1366/32 a to včetne návštevnej služby ako aj vyšetrením pacienta v domácnosti pri lôžku a to až do odvolania, nahlásením sa cez kontaktné telefónne číslo 0949 204 284 celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Zrušenie stanice LSPP v Detve 1

Zrušenie stanice LSPP v Detve

Na základe žiadosti MUDr. Jozefa Goliana, ktorého spoločnosť MEDIGOL, s.r.o. doposiaľ prevádzkovala Lekársku službu prvej pomoci pre dospelých v Detve, oznamujeme občanom, že od 1. januára 2018 bude LSPP pre dospelých v Detve zrušená. celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Marian Ďurica
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová 1

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania, o niekoľko hodín prekročíme prah Nového roku 2018. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok života nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
vodomer

Oznam

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať: celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
SSE

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky!
celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
volby do vuc

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE 1

MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE

Predstavujeme našu novú službu pre občanov a návštevníkov našej obce.
Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne? celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
paragraf

Notár so sídlom v Detve

Mgr. Peter Michalička, notár so sídlom v Detve oznamuje, že dňa 26. septembra 2017 otvorí Notársky úrad v Detve, na adrese ul. Obrancov mieru 15A, 1. poschodie vchod je z bočnej strany. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
V behu na kolieskových lyžiach ulovila slovenská dvojica bronz 1

V behu na kolieskových lyžiach ulovila slovenská dvojica bronz

Slovenskí reprezentanti Miroslav Šulek a Peter Mlynár získali bronz v tímovom šprinte voľnou technikou na majstrovstvách sveta v behu na kolieskových lyžiach vo švédskej Solleftei.
celý text

náš tip | 25. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Javorinka2

Európske dobrovoľnícke stretnutie za účasti 19-člennej skupiny mladých dobrovoľníkov

Mesto Hriňová a Občianske združenie ROZVOJ v spolupráci so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže zorganizovali v dňoch 21. – 23. júla 2017 v poradí už 19. turnus Európskeho dobrovoľníckeho stretnutia za účasti 19-člennej skupiny mladých dobrovoľníkov z Nemecka, Fínska, Talianska, Portugalska, Bulharska, Anglicka, Švajčiarska a Belgicka. celý text

ostatné | 28. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
3. miesto

Súťaž družstiev žien hasičského zboru

Dňa 22.07.2017 sa konala súťaž DHZ v Trnavá Hora. Bol to "10.ročník súťaže o pohár starostu obce Trnavá Hora". Družstvo žien DHZ Hriňová získalo v kategórii Ženy klasika 3. miesto.
Dňa 23.07.2017 usporiadal súťaž DHZ Čierny Balog - Medveďovo " XIV. ročník Memoriál Júliusa Makušku" a tam družstvo žien DHZ Hriňová získalo 1. miesto.
celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
Parte - Prof. Ing. Štefan Nosáľ

Vo veku 90 rokov nás navždy opustil rodák z Hriňovej a čestný občan mesta Hriňová Štefan Nosáľ.

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti že dňa 22. júla 2017 vo veku 90 rokov nás navždy opustil Prof. Ing. Štefan Nosáľ rodák z Hriňovej a čestný občan mesta Hriňová. Nech odpočíva v pokoji. celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
#

Hriňová má talent

Talent mladého človeka je veľký dar a bohatstvo, ktorý sa však nerozvinie bez potrebných podmienok a podpory rodičov. ZUŠ, CVČ , ZŠ, OZ a športové kluby sú miestom, kde si deti môžu overovať či pre vybraný druh záujmovej aktivity majú talent. celý text

kultúrne podujatia | 29. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, vlastnosti a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
Oznámenie

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov

Oznámenie vlastníkom, správcom a užívateľom pozemkov na území mesta Hriňová – o povinnosti odstraňovania zaburinenia pozemkov.
celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
upsvar

OZNAM

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen pracovisko Detva oznamuje podnikateľom a živnostníkom nášho mesta (našej obce), že v rámci projektov na zníženie nezamestnanosti je možné podporiť vznik nového pracovného miesta finančným príspevkom od úradu práce. celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor: Beata Stryčeková
prvá prechádzajúci
z 3
posledná

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK