Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: mestskyurad@hrinova.sk

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu


osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách
obce.

v listinnej forme

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
 

elektronicky (e-mailom) na adrese: eobyvatelov@hrinova.sk

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,

Stránka

  • 1