Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 214x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 184x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 146x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 125x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 185x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 30x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 24x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 28x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 196x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 142x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 134x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 117x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 111x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 122x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 179x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 124x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 222x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 149x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 274x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 41x

Stránka