Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 241x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 206x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 159x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 140x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 204x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 44x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 37x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 46x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 210x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 156x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 149x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 132x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 122x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 134x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 201x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 137x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 262x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 182x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 312x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 59x

Stránka