Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 197x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 168x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 131x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 108x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 167x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 16x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 11x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 15x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 180x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 123x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 122x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 105x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 99x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 109x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 149x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 109x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 191x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 124x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 226x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 22x

Stránka