Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 254x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 216x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 168x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 147x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 219x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 58x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 50x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 58x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 221x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 167x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 157x

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 141x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 129x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 145x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 218x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 147x

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 289x

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 201x

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 327x

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 70x

Stránka