Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť na výrub drevín Stiahnuté: 314x

Návrh na vydanie predbežného opatrenia

Návrh na vydanie predbežného opatrenia Stiahnuté: 272x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 120 Stiahnuté: 215x

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy § 28 Stiahnuté: 187x

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu

Žiadosť o vydanie stanoviska mesta k trvalému odňatiu poľnoh. pôdy pre stavbu Stiahnuté: 296x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - stavby malého zdroja, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Mesto Hriňová Stiahnuté: 102x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 86x

Žiadosť o súhlas k prevádzke stavby - Obec Látky Stiahnuté: 93x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Mesto Hriňová Stiahnuté: 266x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Detvianska Huta Stiahnuté: 208x

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie - Obec Látky Stiahnuté: 198x

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre plochu väčšiu ako 20 m2 Stiahnuté: 12x

Ohlásenie odstránenia nepovolenej stavby Stiahnuté: 186x

Ohlásenie reklamnej stavby menšej ako 3 m2 drobná stavba Stiahnuté: 10x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 6x

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 5x

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 193x

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu od 3 m2 Stiahnuté: 173x

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 277x

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 191x

Stránka