Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Gazdovanie na Hriňovských lazoch 2016

Mesto Hriňová zorganizovalo 19. – 20. augusta 2016 v poradí 6. ročník Gazdovania na Hriňovských lazoch. Témou tohto ročníka bolo ,,Pastierstvo a ovčiarstvo“. Chov oviec mal a má na Podpoľaní stáročnú tradíciu. Na podujatí ste mali možnosť vidieť tradičné plemená oviec ,,valašky“, ,,cigáje“ ako aj starodávne plemeno ,,rácky“. Strihala a spriadala sa vlna, varila sa žinčica, vyrábali sa syry, nechýbala ani výstava bačovského riadu, palíc a ľudového odevu. Ukážku pastierstva a ovčiarstva predstavil súkromne hospodáriaci roľník Jozef Kučera zo Štolianska, bača Pavol Majling, Katarína Majlingová a zamestnanci Roľníckeho družstva Látky. V piatok 19. augusta začalo podujatie školou tanca, kde hrala do tanca ĽH Jána Hrončeka, gajdoš Michal Machava a tanec učil Matej Vreštiak. Večer pokračoval scénickým zobrazením pastierskej slávnosti ,,mitrovanie“, do ktorého sa zapojil FS Hriňovčan i obyvatelia z okolitých lazov.