Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

4. ročník Detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“

4.ročník Detského folklórneho festivalu
„Deti pod Poľanou“
25. – 27.06.2010

V dňoch 25.-27.06.2010 sa konal 4.ročník Detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. Festival navštívil okolité obce zo záverečným galaprogramom v Hriňovej na futbalovom štadióne. V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej a Kriváňi predstavil hosťujúci súbor Detvan z Pančeva, Srbsko pod vedením Michala Spišiaka, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička pod vedením Milana Obrtala. Účastníkov festivalu privítal primátor mesta ing. Rudolf Gonda. Podvečer sa folklórne súbory premiestnili do obce Detvianska Huta, kde sa pripojili ďalšie súbory zo Slovenska ale aj zahraničia. Spolu vystupovalo 6 súborov a to Iskerka - Brezová pod Bradlom, Ďumbier – Liptovský Mikuláš, Detvan – Srbsko, Hviezdička - Hriňová, Hriňovčanky – Hriňová a neskôr sa pripojil aj Rakúsky súbor Rozmarín z Viedne. V sobotu pokračoval festival predstavením muzikálu ZUŠ Hriňová - Múdry Maťko pre účastníkov festivalu, bezproblémový priebeh festivalu poprial prednosta mestského úradu v Hriňovej Mgr. Stanislav Horník. Na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde už čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo vystúpenie súborov pri futbalovom ihrisku na Látkach.
Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckom kostole v Hriňovej kde bol spevácky program. Po skončení speváckeho programu sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 19. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením.
Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00. Spoločne sa predstavilo 9 súborov Detvan – Srbsko, Iskerka - Brezová pod Bradlom, Ďumbier – Liptovský Mikuláš, Rozmarín – Viedeň, Poľana – Očová, Malíček - Hriňová, Hviezdička - Hriňová, Hriňovčanky – Hriňová a Hriňovčan – Hriňová ktorým tlieskalo 400 divákov.
Celkový priebeh detského festivalu bol bezproblémový a radostný.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom ktorý Nás podporovali.
Mesto Hriňová
Obec Kriváň
Obec Látky
Obec Detvianska Huta
I.B.S. stavebná obchodná spoločnosť
StVS -STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Banská Bystrica
VEOLIA VODA -Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť,a.s.
Mliekáreň KOLIBA
MATICA SLOVENSKÁ
PASMA Vaclávik
STAVSTROJ
Roľnícke družstvo Látky

5. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 24. – 26. júna 5. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Jubilejného ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach.
V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej a v Kriváni predstavil hosťujúci súbor SZ Limbora z Prahy – Česká republika pod vedením MUDr. Márie Miňovej, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Účastníkov festivalu privítal prednosta Mestského úradu v Hriňovej Mgr. Marián Ďurica. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde sa spolu s Hviezdičkou predstavil DFS Klnka z Bratislavy. O hodinu na to sa uskutočnilo vystúpenie na Detvianskej Hute, účinkovali spolu 4 súbory, a to SZ Limbora, DFS Biela Voda - Púchov, DFS Malíček – Hriňová a ŽSS Hriňovčianky – Hriňová.
V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky. Súbory sa prezentovali piesňou a tancom v programe „Piesňou po Látkach“. Vo večerných hodinách pozvali rockové skupiny Nohami na zemi – Hriňová a Dandy Freaks – Francúzsko folklórne súbory na ich koncert na futbalovom štadióne v Hriňovej.
Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckych kostoloch v Hriňovej a na Detvianskej Hute, kde boli spevácke programy. Po skončení speváckych programov sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 19. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením.
Slávnostný galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00 hodine. Spolu sa predstavilo 10 súborov: SZ Limbora – Česká republika, Biela voda - Púchov, Klnka – Bratislava, Duna Ág – Dunajská Streda, Apraja – Maďarská republika, Lastovičky – Zvolen, Malíček - Hriňová, Hviezdička - Hriňová, Hriňovčanky – Hriňová a Hriňovčan – Hriňová, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 5. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial „predškolákovi“ ďalšie vydarené ročníky.
Celkový priebeh detského festivalu bol bezproblémový a radostný.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí Nás podporovali.
Mesto Hriňová
Obec Látky
Obec Detvianska Huta
Obec Korytárky
Obec Kriváň
Coop Jednota Krupina
TESCO Detva
Roľnícke družstvo Látky
Bryndziareň a syráreň s.r.o Zvolenská Slatina
Školská jedáleň pri 1.ZŠ s MŠ Školská Hriňová
Koliba s.r.o Hriňová
Vaša Slovensko
PASMA Václavík Hriňová
Bystriansky spol. s.r.o.
Pekáreň Bobro

6. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 29. júna – 01. júla 6. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Aktuálneho ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach.
V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej predstavil hosťujúci súbor Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde účinkovali DFS Gerulata z Rusoviec a DFS Hanička z Košíc. Súbežne sa uskutočnilo aj vystúpenie v obci Kriváň, kde sa predstavila Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko a DFS Borinka z Nitry.
V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky. Súbory sa prezentovali piesňou a tancom v programe: „Piesňou po Látkach“. Spevácky program predviedli na pódiu pred obecným úradom a tanečne sa pokračovalo v kultúrnom dome. Vo večerných hodinách sa účastníci zabávali na diskotéke na futbalovom štadióne.
Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckom kostole v Hriňovej, kde bol spevácky program. Po skončení speváckeho programu sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 19. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením. Aj tento rok sa folklórne súbory prezentovali svoje umenie v obci Detvianska Huta, kde sa zahrali a zatancovali DFS Gerulata, DFS Hanička a DFS Lúčik.
Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00 hodine. Spolu sa predstavilo 10 súborov: Základná škola Mladých pokolení z Kovačice – Srbsko, Gerulata - Rusovce, Borinka – Nitra, Turiec – Martin, Hanička – Košice, Vrchársky štvorlístok – Lom nad Rimavicou, Ratolesť – Detva, Malíček - Hriňová, Hriňovčanky – Hriňová a Hviezdička - Hriňová, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 6. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial účinkujúcim a usporiadateľom ďalšie vydarené ročníky.
Celkový priebeh detského festivalu bol horúci, bezproblémový a radostný.
Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí Nás podporovali.

dtonline.sk/foto-deti-pod-polanou/

zvolen.sme.sk/c/6438493/pod-polanu-zavitaju-aj-deti-z-kovacice.html

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2271473841593.62550.1691045284&type=1

 

DETI POD POĽANOU 2013

DETI POD POĽANOU 2013 Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 28.

DETI POD POĽANOU 2013 

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 28. – 30. júna 7. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Aktuálneho ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach. V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej predstavil hosťujúci detský folklórny súbor Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika. Zatancovali a zaspievali deťom z materských škôl v Hriňovej, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička a Malíček pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde účinkovali DFS Železiarik z Košíc a DFS Kopaničiarik z Myjavy. Súbežne sa uskutočnilo aj vystúpenie v obci Kriváň, kde sa predstavil DFS Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika, DFS Čakanka – Nové Mesto nad Váhom a DFS Hviezdička. V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Súbory sa prezentovali piesňou a tancom v programe „Piesňou po Látkach“. Vystúpenie všetkých súborov prebehlo v kultúrnom dome. Vo večerných hodinách sa účastníci zabávali na diskotéke v turistickej ubytovni Roľníckeho družstva látky.

Nedeľný program detského festivalu začal slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckych kostoloch v Hriňovej, kde bol spevácky program. Po skončení speváckeho programu sa folklórne súbory zoradili a presúvali slávnostným sprievodom na 20. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením. Aj tento rok folklórne súbory prezentovali svoje umenie v obci Detvianska Huta po sv. omši, kde zahrali a zatancovali DFS Radosť – Banská Bystrica a DFS Čakanka.Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na futbalovom štadióne o 16.00 hodine. Spolu sa predstavilo 7 súborov: Světlovánek z Bojkovíc – Česká republika, Železiarik - Košice, Kopaničiarik – Myjava, Radosť – Banská Bystrica, Čakanka – Nové Mesto nad Váhom, Malíček - Hriňová, a Hviezdička - Hriňová, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 7. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor Mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial účinkujúcim a usporiadateľom ďalšie vydarené ročníky.Celkový priebeh detského festivalu bol upršaný, horúci, bezproblémový a radostný. Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí Nás podporovali.
Partneri: Obec Kriváň, Obec Korytárky, Obec Detvianska Huta, Obec Látky.
Sponzori: Roľnícke družstvo Látky, Ski park Košútka, Hriňovské Strojárne, Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina, Koliba a.s. Hriňová, Tesco Detva, V-Spoj, Školská jedáleň pri Zš s Mš, Hriňová, Pasma Václavik, Pizza Velvet, , Region press Zvolensko, Pekáreň Hriňová, Pietro Peter Báťka.
Autor fotografií: Rastislav Očenáš - viac foto na FB profile Msks Hrinova.

10. ročník Detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“

Mesto Hriňová a Detský folklórny súbor Hviezdička zorganizovali v dňoch 24. júna – 26. júna v poradí už  okrúhly 10. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu „Deti pod Poľanou“. Aktuálneho ročníka sa zúčastnili domáce a zahraničné súbory, ktoré sa predstavili folklórnymi vystúpeniami v Hriňovej, ale aj v okolitých obciach. Tento ročník bol špeciálny nie len v tom, že bol v poradí desiaty ale hlavne vďaka tomu, že nad týmto ročníkom festivalu prevzal záštitu Prezident Slovenskej republiky J.E. p. Andrej Kiska.

V piatok sa v kultúrnom dome v Hriňovej predstavili hosťujúce súbory DNS Břeclavánek – CZ a  KUS Dimitrije Tucovit – Srbsko, spolu s domácim detským folklórnym súborom Hviezdička pod vedením Mgr. Milana Obrtala. Podvečer sa folklórne súbory presunuli do obce Korytárky, kde účinkovali KUS Dimitrije Tucovit – Srbsko a DFS Čečinka – Bratislava spolu s domácim súborom z Hriňovej, DFS Hviezdička. Súbežne sa uskutočnilo aj vystúpenie v obci Kriváň, kde sa predstavili zahraničné súbory DNS Břeclavánek – CZ a DFS Csicsergok – Maďarsko spolu s DFS Jurošík z Michaloviec.

V sobotu na obed sa účastníci festivalu presunuli do obce Látky, kde na nich čakali domáce špeciality ako napríklad halušky, či guľáš, pripravené rodičmi DFS Hviezdička a zamestnancami Roľníckeho družstva Látky. Po výdatnom obede sa rozoznela pieseň obcou Látky. Bohužiaľ počasie sa zhoršilo a nakoniec sa program z dôvodu búrky v obci Látky nekonal. Vo večerných hodinách sa však počasie umúdrilo a účastníci sa tak mohli zabávať na diskotéke v priestoroch futbalového štadióna.

Nedeľný program detského festivalu začal sprievodom cez mesto a presunuli sa na 25. ročník Petro-Pavlovského jarmoku. Na jarmoku sa súbory prezentovali krátkym vystúpením, rovnako tak tomu bolo aj pred budovou mestského úradu. Aj tento rok sa folklórne súbory prezentovali svoje umenie v obci Detvianska Huta, kde zatancovali a zaspievali DFS Csicsergok – Maďarsko a DFS Jurošík –Michalovce. Následne po všetkých programoch ktoré sa v nedeľu konali nasledovala krátka pozvánka na galaprogram, ktorá sa konala na Podpolianskom námestí v rámci ktorej vystúpili všetky súbory.

Galaprogram zostavený Mgr. Milanom Obrtalom začal na Podpolianskom námesti o 15.00 hodine. Moderoval ho Matej Miklian. Spolu sa predstavilo 8 súborov: DNS Břeclavánek – CZ, KUS Dimitrije Tucovit – Srbsko, DFS Csicsergok – Maďarsko, DFS Čečinka – Bratislava, DFS Jurošík –Michalovce a domáce súbory z Hriňovej:  DFS Mravček, DFS Malíček, DFS Hviezdička, ktorým tlieskalo nadšené publikum divákov. Galaprogram 10. ročníka festivalu „Deti pod Poľanou“ uzavrel primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník a poprial účinkujúcim a usporiadateľom ďalšie vydarené ročníky.

Celkový priebeh detského festivalu bol horúci, bezproblémový a radostný. Ďakujeme všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí nás podporovali počas tohto ale aj počas minulých ročníkov festivalu Deti pod Poľanou.