Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Typ: ostatné
§Mesto Hriňová podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA č. 5/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Hriňová č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Vytvorené: 11. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2019 13:14
Autor: Marian Ďurica