Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výberové konania - Detský domov Hriňová

Typ: náš tip
Výberové konania - Detský domov Hriňová 1Výberové konania - Detský domov Hriňová

Detský domov Hriňová, Krivec 171

vyhlasuje 19.7.2018 o 10.00 hod. v sídle domova

výberové konanie

na pracovné miesto

 

ekonóm/ka

 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredoškolské vzdelanie s ekonomickým       

zameraním

vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním

Obsah práce podľa katalógu pracovných činností:

 

01.10.02 Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátene mzdovej oblasti u zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov

01.10.08 Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania

 

Platové podmienky: Podľa platových tabuliek zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

 

Úloha na výberové konanie:  - písomne doložiť čo vie uchádzač o Detskom domove Hriňová

-          písomne doložiť čím by  uchádzač prispel k rozvoju Detského domova Hriňová

INFO: ded.hrinova171@gmail.com, mobil: +421918509701

 

Detský domov Hriňová, Krivec 171

vyhlasuje 23.7.2018 o 10.00 hod. v sídle domova

výberové konanie

na pracovné miesto

 

sociálny pracovník

pre účel  NP DEI NSvZ

 

Pracovná náplň sociálneho pracovníka v  DeD a KS

v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

 

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-           vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,

-           spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK,

-           sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce,

-           sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

-           realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-           participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,

-           spolupráca s ostatnými zamestnancami DeD a KS a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kvalifikačné predpoklady sociálneho pracovníka v DeD a KS:

-           II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca

-           Prax sa nevyžaduje

Platové podmienky: Podľa Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

 

INFO: ded.hrinova171@gmail.com, mobil: +421918509701

 

Detský domov Hriňová, Krivec 171

vyhlasuje 24.7.2018 o 10.00 hod. v sídle domova

výberové konanie

na pracovné miesto

 

psychológ

 

/zastupovanie počas materskej dovolenky 3 roky/

 

 

Kvalifikačné predpoklady: II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia

Prax sa nevyžaduje

Pracovná náplň: Odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

-           vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,

-           aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného opatrenia,

-           aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

-           poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,

-           realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

-           participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,

-           spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,

- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

 

Platové pomienky: Podľa platových tabuliek zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

 

INFO: ded.hrinova171@gmail.com, mobil: +421918509701

 


Príloha

Vytvorené: 4. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2018 08:49
Autor: Správce Webu