Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Typ: ostatné
ZAHUSTENIE TSstavba: „9260 Hriňová – Krivec, Pivnička – zahustenie TS Krivec, Pivnička“ v katastrálnom území: Hriňová pre stavebníka: Stredoslovenská energetická, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení spoločnosťou LIV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

Mesto Hriňová, ktoré je podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, v súlade s ustanovením § 68 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 18.09.2019 (streda) o 09,30 h

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Hriňovej, v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí konania


Príloha

Vytvorené: 30. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 8. 2019 10:46
Autor: Marian Ďurica