Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Typ: ostatné
Štatistické zisťovanie rodinných účtov 1Štatistický úrad SR požiadal mesto Hriňová o spoluprácu pri realizácii zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR požiadal mesto Hriňová o spoluprácu pri realizácii zisťovania údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré sa bude uskutočňovať v čase od 1. februára 2018 do 30. apríla 2018.

Štatistické zisťovanie budú vykonávať tzv. opytovatelia, ktorí sú povinní preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Viac informácií v prílohe. Žiadosť ŠÚ

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2090 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára 2018 do 30. apríla 2018.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 048/4323287 - Ing. Mária Vozárová.


Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2018 08:14
Autor: Marian Ďurica