Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sebaobrana proti radónu v obydliach

Typ: ostatné
Oko uprostred je nitrocelulózový detektorZdruženie pre reguláciu rizika z radónu je občianske združenie A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, na podporu ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými účinkami 222Rn a jeho rádioaktivnymi dcérskymi produktmi vo vnútri obydlí a v ostatných budovách.

Podľa výsledkov prieskumov urobených v rokoch 1992-95 sú radónom najviac ohrozené rodinné domy, lebo sú priamo spojené so zemou. Zvýšené úrovne objemovej aktivity radónu, ktoré je rozumné optimalizovať, sa nedajú vylúčiť ani v zateplených panelových domoch, lebo v nich bola znížená prirodzená výmena vzduchu utesnením plášťa a výmenou drevených okien za plastové.

Cieľom Občianskej sebaobrany je plošne znížiť zaťaženie ľudí radónom v ich obydliach. Program má dve po sebe idúce dobrovoľné etapy: monitorovanie obydlia detektormi radónu RAMARN (3 – 6 mesiacov).

Účastníci sa môžu prihlásiť na adrese: zrrr.akademicka@gmail.com alebo na telefónnom čísle 045 6929080 v pracovné dni od 8:00 hod. do 18:00 hod. v nedeľu a vo sviatok kedykoľvek. Cena za 1 dozimeter je 15€, splatná pri prevzatí dozimetra.

V tom prípade si klient môže prihlášku a ostatné dokumenty stiahnuť zo stránky Združenia pre reguláciu rizika z radónu. https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn

 

 


Prílohy

Vytvorené: 13. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2019 09:00
Autor: Beata Stryčeková