Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hriňová

Typ: ostatné
Mestský znakPodľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec/mesto povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hriňová je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v meste Hriňová žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti.

     Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec/mesto povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hriňová je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v meste Hriňová žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti.

 

     iDňom vyvesenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu strednodobého strategického dokumentu v písomnej forme na adresu Mestského úradu v Hriňovej, Partizánska 1612, 962 05  Hriňová alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu  socialne@hrinova.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2018 10:14
Autor: Beata Stryčeková