Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Celoplošná jesenná deratizácia

Typ: ostatné
Celoplošná jesenná deratizácia 1Mestský úrad Hriňová oznamuje občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám, vlastníkom alebo užívajúcim objekty na území mesta Hriňová, v ktorých sa zdržiavajú alebo by sa mohli zdržiavať škodlivé hlodavce, t.j. potkany a myši, že v dňoch 1. októbra– 30. novembra 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia.
Celoplošná deratizácia

Mestský úrad Hriňová oznamuje občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám, vlastníkom alebo užívajúcim objekty na území mesta Hriňová, v ktorých sa zdržiavajú alebo by sa mohli zdržiavať škodlivé hlodavce, t.j. potkany a myši, že v dňoch 1. októbra– 30. novembra 2017 sa na území mesta uskutoční povinná celoplošná deratizácia.

V tejto súvislosti vyzývame občanov, aby pomohli podchytiť všetky miesta výskytu hlodavcov bezodkladne oznámili správcom resp. užívateľom nehnuteľností miesta, v ktorých spozorovali výskyt hlodavcov.

Zároveň žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu deratizácie dodržovali pokyny deratizačných pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s kladenými deratizačnými prostriedkami.

Povinnú ochrannú deratizáciu môžu vykonávať iba právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa osobitných predpisov.

Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie predložia protokol, hodnotiacu správu o vykonaní deratizácie Mestskému úradu Hriňová, oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia v termíne do 30. novembra 2017.

 

Celoplošná jesenná deratizácia

 

Mesto Hriňová podľa ustanovenia § 12 písmena a/ Zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

 

N a r i a ď u j e

 

V mesiaci október a november 2017 jesennej deratizácie, (ďalej len CJD), na svojom území.

 

Nariadenie sa týka všetkých verejných prienstrastiev, obchodných prevádzok, bytových domov, nebytových priestorov a ostatných zariadení v meste Hriňová.

 

Vzhľadom na to, aby mala CJD celoplošný charakter a bola účinná žiadame, aby v uvedenom termíne všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia, prevádzkujú alebo spravujú uvedené nehnuteľnosti v Hriňovej, zabezpečili uvedeným spôsobom ich jesennú ochranu proti škodcom.

 

Zároveň Vás žiadame, aby o výkone CJD boli vo Vašom objekte predpísaným spôsobom informovaní občania pri vstupe do objektu tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo priotrávenia ľudí alebo zvierat návnadami, použitými v CJD.

 

Oprávnená osoba pre výkon DDD/CJD pre mesto Hriňová:

 

Jozef Krnáč, DeTRI, Cintorínska 419/1, 962 12 Detva

Kontakt: 0902 920 964

 

Kontaktná osoba : Ing. Pavel Kamenský

Kontakt: 0907 216 652

 

V Hriňovej: 25.09.2017


Vytvorené: 25. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2017 14:13
Autor: Správce Webu